Ubytovanie v Liptovských Matiašovciach

L. Matiašovce obec

 
História a súčasnosť
 

História územia dnešných Liptovských Matiašoviec siaha až do obdobia mladšieho halštatu (6 stor. p.n.l.) vyznačujúcou sa veľkou koncentráciou hradísk a sídlisk na tomto území (Konislava, Ostroh, Mešterová) s niekolkými až 18m vysokými mohylami, ale najmä zachovalou, unikátnou jaskyňou Dúpnica (45x50m) v ktorej si mladohalštatský ľud založil svätyňu.

Datovaná história obce siaha do r. 1283 kedy majetok vyčlenený z chotára Sielnice ležiaci vedľa Trnovca pod horami v údolí potoka Suchá Sielnica daroval uhorský kráľ Ladislav IV obyvateľom Sielnice Michalovi a Matejovi Liptovskému (po Matejovi nesie obec svoj názov). Toto územie v r. 1357 uvádzané pod názvom Matejova Ves spolu s ostatným územím patriacim potomkom iného vlastníka tunajších majetkov - Abraháma bolo pre spory rozdelené na severnú a južnú časť – od 14.stor. síce administratívne spojené, avšak názvom uvádzané ako Vyšné a Nižné Matiašovce. V roku 1584 stálo v oboch Matiašovciach 5 kúrií zemanov. Osobitnú pozornosť si zaslúži člen zemianskeho rodu – Ladislav Matiašovský z Nižných Matiašoviec, v r. 1696 nitriansky biskup, uhorský kancelár a kráľovský radca.

V r.1924 boli Vyšné a Nižné Matiašovce zlúčené do jednej obce – Liptovské Matiašovce.

Obec leží v nadmorskej výške 623 m.n.m v spojení Chočských vrchov a Západných Tatier. Je dobrým hostiteľom pre tých ktorí vyhľadávajú krásu a čaro života na vidieku ale aj dobrým východiskovým bodom pre turistov smerujúcich na vrcholy Západných Tatier či do Kvačianskej a Prosieckej doliny.

Rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava  

Kostol dal postaviť v roku 1697 Ladislav Matiašovský (1643-1705), významný člen zemianskeho rodu, biskup nitriansky a uhorský kancelár pochádzajúci z Nižných Matiašoviec.

Dokumentuje to latinský text nad vchodom do sakristie (v preklade): „Tento kostol založený bol v dobe cisára Leopolda I. v roku 1697. Osvietený duchovný otec Ladislav Matiašovský, nitriansky biskup, toto sväté dielo svätému Ladislavovi, kráľovi uhorskému, zasvätil a postavil v roku 1697, 20.marca.“

Je to renesančno-barokový kostol doplnený v 18. storočí barokovým opevnením so strieľňami a nárožnými baštami.

V kostole boli nainštalované štyri oltáre, kazateľnica, murovaný chór, organ so šiestimi registrami. Tunajší najstarší zvon bol uliaty vo Viedni v roku 1701 zvonolejárom Jakubom Deromethom. Vežu zdobili slnečné hodiny.

V Matiašovciach v sídle fary existovala od konca 16. stor. farská škola. Jej činnosť pretrvala až do 40-tych rokov 20.storočia.

Okrem neho dal postaviť aj kostol a kláštor v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom.

Kostol sv. Ladislava patrí medzi najkrajšie kostoly na Liptove.

Liptovské Matiašovce obec v súčasnosti

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode